หน้าแรก | สมาชิก | เกมส์ทั้งหมด

  
ของรางวัล

เดือน เมษายน 2556


  • ตั๋วหนังในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และ E.G.V. จำนวน 20 รางวัลๆละ 2 ใบ

เงื่อนไขการใช้บัตร

  • ใช้ในการสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์ สำหรับที่นั่งปกติในระบบปกติ และระบบดิจิตอล 2D เท่านั้น
  • บัตร 1 ใบใช้ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่ง
  • บัตรนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บัตรนี้ใช้ได้ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และ E.G.V. ทุกสาขา

เดือน พฤษภาคม 2556


  • ตั๋วหนังในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และ E.G.V. จำนวน 20 รางวัลๆละ 2 ใบ

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น