หน้าแรก | ตรวจสอบการจัดส่ง

  

หมายเลขสิ่งของ :
 
กรุณากรอกหมายเลขรายการ
หมายเลข Order 7 Digit
รหัสยืนยัน
 

  mascot สะดวกยิ่งขึ้น! ตรวจสอบสถานะการจัดส่งบัตรคอนเสิร์ตและการแสดง สำหรับลูกค้าไทยทิคเก็ตเมเจอร์ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์
 

สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งบัตรคอนเสิร์ตและการแสดง ทางไปรษณีย์ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

- คลิกที่ icon ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง (Delivery Status) ในหน้าแรกของเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือคลิกจาก Banner ทางด้านขวาของหน้ารายละเอียดงานแสดง (ดังภาพ)

photo01
*หรือมองหาสัญลักษณ์นี้ในหน้ารายละเอียดการแสดง status_icon
 

- ลูกค้าใส่หมายเลขการสั่งซื้อ (Order Number) 7 หลัก (หรือกรณีที่เป็น 17 หลัก ให้ใส่เฉพาะ 7 หลักแรกเท่านั้น) และตัวเลข Security Code

photo02
 
- หลังจากนั้นจะขึ้นสถานะการจัดส่ง (ดังภาพ) ซึ่งบอกรายละเอียดสถานะการจัดส่งว่า บัตรคอนเสิร์ต และการแสดงของลูกค้าถูกจัดส่งไปรษณีย์ไปที่หน่วยงานใด พร้อมมีคำอธิบายรายละเอียด

photo04

 

* กรณีที่บัตรคอนเสิร์ตและการแสดงถูกตีกลับ ลูกค้าสามารถมารับบัตรได้ที่หน้างานแสดง   ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชั่วโมง

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น