การแสดง

ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒
กับ เอไอเอส เซเรเนด

  • วันที่แสดง วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

  • สถานที่แสดง ท่ามหาราช

  • ประตูเปิด 13.00 น.

แชร์
ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒
กับ เอไอเอส เซเรเนด

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ท่ามหาราช

ราคาบัตร
วันซ้อมใหญ่ : 2,300 / 2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,300 / 1,200 บาท

วันที่แสดง
เวลา
วันซ้อมใหญ่ : วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ท่ามหาราช

ราคาบัตร
วันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร : 3,000 / 2,500 / 1,800 / 1,500 บาท

วันที่แสดง
เวลา
วันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร :
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

การชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/ บัตรเครดิต/ Airpay จะมี Convenience Fee 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย

รายละเอียด

ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒ กับ เอไอเอส เซเรเนด
 
The Glorious Experience of The Grand Royal Barge Procession
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒
ชมริ้วขบวนเรือพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ ความงดงามวิจิตรตระการตาของเรือพระที่นั่งอันแสนสง่างาม
อันเป็นสุดยอดแห่งนาวาสถาปัตยกรรมสยามเพียงแห่งเดียวในโลก
 
เอไอเอส เซเรเนด ขอเชิญลูกค้าเซเรเนด
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันซ้อมใหญ่ (๒๑ ต.ค. ๖๒) และวันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (๒๔ ต.ค. ๖๒)
ณ จุดรับชมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามหาราช


 
พร้อมฟังการบรรยายพิเศษโดย
วันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร | ๒๔ ต.ค. ๖๒
บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

วันซ้อมใหญ่ | ๒๑ ต.ค. ๖๒
บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ วัลลภ รุจิขจร
อาจารย์วิชาอารยธรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันซ้อมใหญ่ | วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒
บัตรราคาปกติ ๒,๓๐๐ / ๒,๐๐๐ / ๑,๘๐๐ / ๑,๕๐๐ / ๑,๓๐๐ และ ๑,๒๐๐ บาท*
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ซื้อบัตรในราคาพิเศษ ๒,๐๐๐ / ๑,๕๐๐ / ๑,๓๐๐ / ๑,๐๐๐ / ๘๐๐ และ ๗๐๐ บาท*
พิเศษ ใช้ ๑๐๐ AIS Points แลกรับรับส่วนลดเพิ่ม ๒๕% (จากราคาพิเศษ)
บัตรราคาหลังหักส่วนลด ๑,๕๐๐ / ๑,๑๒๕ / ๙๗๕ / ๗๕๐ / ๖๐๐ และ ๕๒๕ บาท*
*ราคาบัตรในแต่ละวันและโซนที่นั่งมีราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทัศนียภาพในการรับชม
 
วันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร | วันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๒
บัตรราคา ๓,๐๐๐ / ๒,๕๐๐ / ๑,๘๐๐ และ ๑,๕๐๐ บาท*
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ซื้อบัตรในราคาพิเศษ ๒,๕๐๐ / ๒,๐๐๐ / ๑,๕๐๐ และ ๑,๒๐๐ บาท*
พิเศษ ใช้ ๑๐๐ AIS Points แลกรับรับส่วนลดเพิ่ม ๒๕% (จากราคาพิเศษ)
บัตรราคาหลังหักส่วนลด ๑,๘๗๕ / ๑,๕๐๐ / ๑,๑๒๕ และ ๙๐๐ บาท*
*ราคาบัตรในแต่ละวันและโซนที่นั่งมีราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทัศนียภาพในการรับชม
 

ซื้อบัตรได้ตั้งแต่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ผ่านทางเว็บไซต์ Thaiticketmajor และ เคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ๑๓ สาขาหลัก
ข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/serenade/activity


รายละเอียดกิจกรรม
กำหนดการ (อย่างไม่เป็นทางการ)
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  ลงทะเบียน ณ ท่ามหาราช
๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ฟังการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (เฉพาะ ๒๔ ต.ค. ๖๒)
                        ในวันซ้อมใหญ่ (๒๑ ต.ค. ๖๒) บรรยายโดย อ.วัลลภ รุจิขจร
                        อาจารย์วิชาอารยธรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                        และชมความงดงามวิจิตรตระการตาของริ้วกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
๑๘.๓๐ น.             เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับหมายกำหนดการของพระราชพิธีเป็นสำคัญ
 
คำแนะนำสำหรับการชมพระราชพิธี (สำคัญมาก)
๑. กรุณาจัดเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง
๒. กรุณานำบัตร หรือ เอกสารยืนยันการซื้อบัตรมาแสดง ณ จุดเข้างาน บริเวณท่ามหาราช
๓. ขณะขบวนเรือใกล้จะเสด็จมาถึงท่ามหาราช กรุณาอยู่ในความสงบและห้ามลุกจากที่นั่ง
 
การแต่งกาย
ชุดสุภาพสีเหลือง
 
อุปกรณ์ที่แนะนำ
๑. พัด หรือ พัดลมมือถือ
๒. แว่นกันแดด
๓. หมวก
๔. ยาประจำตัว หรือ ยาดม
 
การถ่ายภาพ
๑. สามารถถ่ายรูป หรือ วิดีโอ โดยใช้โทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปได้
๒. กล้องถ่ายรูป ห้ามใช้เลนส์เทเลโฟโต้ และเลนส์ซุปเปอร์เทเลโฟโต้
๓. ห้าม Live สดทุกกรณี
๔. ห้ามถ่ายรูป Selfie หรือ การถ่ายรูปที่มีขบวนเรือเป็นฉากหลัง
 
การเดินทาง
ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด แนะนำให้เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากมีการปิดถนนในหลายบริเวณ
และกรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/serenade/activity
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
๑. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด เท่านั้น
๒. ลูกค้าเซเรเนด สามารถซื้อบัตรและรับสิทธิ์ส่วนลดได้โดย
     ๒.๑ ใช้ ๑๐๐ AIS Points แลกรับส่วนลดเพิ่ม ๒๕% (จากราคาพิเศษ) กด *550*48# โทรออกฟรี
           และนำ Code ๕ หลัก ที่ได้รับผ่าน SMS กรอกในหน้า Verify
     ๒.๒ กรณีไม่มี AIS Points กด *550*48*1# โทรออกฟรี เพื่อรับ Code ซื้อบัตรราคาพิเศษ
           และนำ Code ๕ หลัก ที่ได้รับผ่าน SMS กรอกในหน้า Verify
     ๒.๓ ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่จดทะเบียนนามนิติบุคคล กด *545*91# โทรออกฟรี
           เพื่อรับ Code ซื้อบัตรราคาพิเศษ และนำ Code ๕ หลัก ที่ได้รับผ่าน SMS กรอกในหน้า Verify
๓. สงวนสิทธิ์ ๑ หมายเลข / ๑ สิทธิ์ / ซื้อได้สูงสุด ๔ ที่นั่ง
๔. ในกรณีซื้อไม่ครบ ๔ ที่นั่งใน ๑ ครั้ง สามารถนำ Code เดิมมาใช้เพื่อเป็นส่วนลดได้จนครบจำนวน
๕. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน AIS Points ทุกกรณี
๖. ราคาส่วนลด ๒๕% เป็นราคาส่วนลดจากราคาพิเศษ
๗. ราคาหลังหักส่วนลดจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อบัตร
๘. ราคาบัตรในแต่ละวันและโซนที่นั่งมีราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทัศนียภาพในการรับชม
๙. ราคาบัตรยังไม่รวม
     ๙.๑ ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใบละ ๒๐ บาท
     ๙.๒ ค่าธรรมเนียมในการชำระผ่านบัตรเครดิต (Convenience Fee) 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย
     ๙.๓ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งบัตร กรณีเลือกจัดส่งทางไปรษณีย์
     ๙.๔ ค่าบริการเสริมอื่น ๆ ของ Thaiticketmajor กรณีเลือกใช้บริการ
๑๐. เช็กจำนวน AIS Points กด *๕๕๐*๒# โทรออกฟรี
๑๑. สมัคร AIS Points กด *๕๕๐# โทรออกฟรี
๑๒. ซื้อบัตรได้ตั้งแต่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ Thaiticketmajor และ เคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ๑๓ สาขาหลัก
๑๓. กรณีซื้อบัตรทางเว็บไซต์ หากเลือกรับบัตรด้วยตนเอง ท่านสามารถรับบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ๑๓ สาขาหลัก โดยปิดรับบัตรล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนถึงวันแสดงที่ท่านซื้อบัตรไว้ หลังจากนั้นให้รับบัตรที่หน้างานในวันเข้าชม
๑๔. กรุณานำบัตร หรือ เอกสารยืนยันการซื้อบัตรมาแสดง ณ จุดเข้างาน บริเวณท่ามหาราช
๑๕. เงื่อนไขการซื้อบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดของ Thaiticketmajor
๑๖. ขอสงวนสิทธิ์ ๑ ที่นั่ง ต่อ ๑ ผู้ชม
๑๗. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเวลา ท่านจะได้รับรายละเอียดผ่านทาง SMS หรือ MMS และท่านสามารถติดตาม ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้ที่ www.ais.co.th/serenade/activity
๑๘. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับหมายกำหนดการของพระราชพิธีเป็นสำคัญ
 
#AISSerenade #SerenadeActivity #Serenade