คอนเสิร์ต

WATERZONIC 2019

  • สถานที่แสดง Oasis Arena, SHOW DC

  • ประตูเปิด 17.00 น.

  • วันเปิดจำหน่ายวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562, 11:00 น.

ราคาบัตร

4,800 VIP / 3,500 GA (REGULAR) / 3,333 Group 6 Ticket (REGULAR)

Ticket Status

Available
แชร์
WATERZONIC 2019

ผังการแสดง & รอบการแสดง

Oasis Arena, SHOW DC

ราคาบัตร
4,800 VIP / 3,500 GA (REGULAR) / 3,333 Group 6 Ticket (REGULAR)

วันที่แสดง
เวลา
วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2562

  • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (จะมีค่าธรรมเนียม 3%)
  • ชำระผ่านทางมือถือ แอปพลิเคชัน Line Pay / Air Pay (จะมีค่าธรรมเนียม 3%)
  • อายุผู้เข้างาน 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ตัวจริง
  • ซื้อแล้วไม่รับ Refund บัตรไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • บัตรหายซื้อใหม่ทุกกรณี
  • บัตรสามารถใช้เข้างานได้ 2 วัน (วันที่ 4-5 ตุลาคม 2562)

รายละเอียด

RECENTLY
VIEWED