ด้วยแรงแห่งรัก POWER OF LOVE

คอนเสิร์ต

ด้วยแรงแห่งรัก POWER OF LOVE

 • วันเปิดจำหน่ายวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562, 10:00 น.

 • ราคาบัตร 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 / 1,500 / 1,000
 • Ticket Status

แชร์
ด้วยแรงแห่งรัก POWER OF LOVE

ผังการแสดง & รอบการแสดง

โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

ราคาบัตร
5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 / 1,500 / 1,000

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

รายละเอียด

คีตจินตทัศน์ละครเพลงการกุศล “ด้วยแรงแห่งรัก” [Charity Musical Concert “Power of Love”]

 • ไม่ใช่เป็นแค่ “คอนเสิร์ต” / ไม่ใช่เป็นแค่ “ละครเพลง” / ไม่ใช่เป็นแค่ “ไลท์ & ซาวนด์”...หากแต่เป็น “การแสดงบทเพลง (Concert) ประกอบ ภาพ (Image) & เรื่องราว (Story)” ที่ร้อยเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ อ.เบตง จ.ยะลา และ โรงพยาบาลเบตง นำเสนอผ่าน “บทเพลง” อย่างมีเรื่องราว น่าสนใจ อันสื่อสะท้อนถึง “เสน่ห์” (Attractions) และ “แหล่งท่องเที่ยว” (Tourist Attractions) รวมถึง ประวัติความเป็นมาของ “โรงพยาบาลเบตง” / “ภารกิจ” (Mission) / ความรับผิดชอบ (Responsibility) ตลอดทั้ง วิสัยทัศน์ (Vision) และ เป้าหมายในอนาคต (Future Aim) ที่มุ่งนำพาให้ “โรงพยาบาลเบตง” ก้าวไปสู่ความเป็น “SMART HOSPITAL” ในบริเวณเขตด้านใต้สุดของไทย เพื่อการบริการอย่างถึงพร้อมด้วย “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) อันจะสรรค์สร้าง “คุณภาพชีวิต” (Quality of Life) ให้บังเกิดแก่ประชาชนทั่วไป อย่างยั่งยืน...สืบไป
 • เนื้อหาเรื่องราว (Content & Story) จะเกี่ยวกับ “ความรัก” อันมีพลานุภาพยิ่งใหญ่ สามารถสรรค์สร้าง สรรพสิ่งให้แก่โลกอันสวยงาม “ความรัก” เมื่อนำมาหลอมรวมกันอย่างสร้างสรรค์ ย่อมก่อเกิดเป็น “พลังแห่งความรัก” (Power of Love) ที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะ “การเสียสละ” ด้วย “ความรัก” จาก “จิตกุศล” เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างด้วยการบริจาคสมทบทุนให้แก่ “โรงพยาบาล” นับเป็นการสนับสนุนจุนเจือและอำนวยคุณูประโยชน์นานัปการให้แก่การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ที่ “ก้าวหน้า ทันสมัย ปลอดภัย มีมาตรฐาน” แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขต “สุดใต้สยาม” อย่าง “โรงพยาบาลเบตง” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและประชาชน ให้ปลอดโรคปลอดภัยไร้ทุกข์ สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพลังสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจสรรค์สร้างพัฒนาประเทศชาติให้เรืองรุ่ง...สืบไป
 • การจัดกิจกรรมการกุศล คีตจินตทัศน์ละครเพลง “ด้วยแรงแห่งรัก” มี วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อระดมหาทุนจากผู้มีจิตกุศล สมทบการจัดซื้อ “เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด”และ”อุปกรณ์ช่วยชีวิต” ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU Ward) โดยที่ปัจจุบัน “โรงพยาบาลเบตง” ต้องใช้ เตียงผู้ป่วยหนัก (ICU) รวมทั้ง เครื่องมือแพทย์ เพื่อการรักษาร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ (ในบางราย) เช่น เครื่องช่วยหายใจ นั้นจึงเป็นสาเหตุทำให้ “เครื่องช่วยหายใจในเด็ก”...มีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยเด็กที่ “โรงพยาบาลเบตง” ไม่สามารถรับมารักษาและดูแลต่อได้ เนื่องจากขาดเครื่องมือทางการแพทย์ ที่สำคัญและจำเป็น ดังนั้น เพื่อให้ “ทีมแพทย์และพยาบาล” ของ “โรงพยาบาลเบตง” สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ สามารถให้บริการผู้ป่วยเด็ก “ได้ทุกคน” จึงคาดหวังว่า...จะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ที่จะสามารถช่วยชีวิต “ผู้ป่วยเด็กได้ทุกคน” เต็มศักยภาพ อย่างดียิ่ง...ต่อไป
 • คีตจินตทัศน์ละครเพลงการกุศล “ด้วยแรงแห่งรัก” [Charity Musical Concert “Power of Love”] สร้างสรรค์ & เขียนบท & กำกับ โดย “ป๋อ” สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์
 • “ศิลปิน” ผู้มีจิตกุศล ที่มาร่วมขับขานบทเพลง & ร่วมแสดง ประกอบด้วย...
 
ศิลปินนักร้องนำ
แต๋ม” ชรัส เฟื่องอารมณ์, มาลีวัลย์ เจมีนา, “ตุ๊ก” วิยะดา โกมารกุลฯ, “กบ” ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, “ต้อม” ไกรวิทย์ พุ่มสุโข
 
 • ศิลปินนักร้องนักแสดงรับเชิ
  • “เก่ง” ณัฐิฏา ศรียานนท์ (“ผู้ชนะเลิศ” การประกวดนักร้องของสยามกลการ ปี ๒๕๓๔ ในชื่อ “สิริพร ศรียานนท์”)
  • “ดิว” ธันยพรรณ พิริยะ (ผู้จัดการ “วงดึกดำบรรพ์ บอยแบนด์” นักร้องอาชีพ ผู้หันมาเป็น “ผู้จัดหา” นักร้อง & ดารา…ตามความต้องการ “ทั่วประเทศ”)
  • “ครูปิ่น” ปิ่นศิริ ศิริปิ่น (ผู้อำนวยการ โรงเรียนดนตรีและลีลา ศิริปิ่น “แจ้งวัฒนะ” ผู้เป็น ครู / พิธีกร / ผู้ฝึกซ้อมร้องเพลง&การแสดง / นักประพันธ์เพลง / นักเรียบเรียงเสียงประสาน / กรรมการตัดสินงานประกวดระดับประเทศ&ต่างประเทศ / นักแสดงรับเชิญ ช่อง ๓ & ช่อง ๗
  • “สนุ้คเกอร์” บดินทร์ ฤกษ์วุฒิพงษ์ นักศึกษาทุนกีฬา ม.หอการค้าไทย ผู้ชนะเลิศนายแบบ “ASNI Man” ๒๐๑๗ นักแสดงละครโทรทัศน์ อาทิ ดวงใจในไฟหนาว (ช่อง ๓) / พริ้ง คนเริงเมือง (ช่อง ๗) / แม่อายสะอื้น (ช่อง ๗) ฯลฯ
“ยะหยา” นฤทัย เรืองไพศาล นิสิตชั้นปีที่ ๑​​ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ ผู้ชนะเลิศ “เหรียญทอง” การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้นมัธยมปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ / ผู้ชนะเลิศ “เพลงไทยสากล” ถ้วยพระราชทาน​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี​ ปี ๒๕๕๙ / ผู้ชนะเลิศ “ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์” ถ้วยพระราชทาน​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ ฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครปากเกร็ด ปี ๒๕๕๘