ทูพีเอ็ม (อังกฤษ: 2PM) เป็นวงบอยแบนด์จากโซล เกาหลีใต้ เดิมประกอบด้วยสมาชิก 7 คนคือ นิชคุณ ชันซ็อง แท็กย็อน อูย็อง จุนโฮ เจย์ พัก จุนเค แต่ต่อมาเจย์ พัก ได้ลาออกจากวงไป วงทูพีเอ็มเป็นหนึ่งในวงย่อยซึ่งเป็นโครงการของเจวายพี เอนเตอร์เทนเมนต์เรียกว่า "วันเดย์ (One Day)" มีสมาชิก 11 คน (10 คนมาจากรายการ Hot Blood Guys ยกเว้น ชังมินวงทูเอเอ็มที่มาจากนักร้องนำวงดุริยางค์ทหารบก) โดยมีแนวคิดว่า ใน 1 วันจะมีช่วงเวลาที่ดีที่สุด 2 ช่วง แบ่งออกเป็นทูเอเอ็มและทูพีเอ็ม

ที่มา :

TTM UPDATE

ดูเพิ่มเติม