ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

หน้าแรก | โปรดหลีกเลี่ยงการซื้อตั๋วผี-ตั๋วปลอม

  

โปรดหลีกเลี่ยงการซื้อตั๋วผี-ตั๋วปลอม

โปรดหลีกเลี่ยงการซื้อตั๋วผี-ตั๋วปลอม

บทลงโทษการซื้อบัตรปลอม

การซื้อบัตรจากบุคคลอื่นใดซึ่งที่มิได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอาจ เสี่ยงต่อการได้รับบัตรปลอม และถูกปฏิเสธการเข้าชมได้
การใช้หรือแสดงบัตรปลอมเพื่อเข้าชมการแสดงมีความผิดอาญาฐานใช้เอกสารปลอม และมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท    หรือทั้งจำทั้งปรับ